Kasemahlake

Glamuurpunkbänd (GPB) Kasemahlake on ainulaadne nähtus Eesti muusikamaastikul. Tema ainulaadsus seisneb nii bändi koosseisus kui repertuaaris. Olles edukalt nüüd juba aastaid tegutsenud, on Kasemahlake saavutanud I järgu staari staatuse. Nii mõnegi põlvkonna muusikaline maitse on elitaarseks kujunenud just tänu GPB Kasemahlakesele ja nii mõnigi generatsioon on oma senised muusikalised tõekspidamised revalveerinud just tänu GPB Kasemahlakese tegevusele.

Ent mismoodi see miraakel algas?

Selle imelise muinasjutu juured ulatuvad aastasse 2000, mil viis noort inimeset - Piret Vaher, Anne Õuemaa, Edith Seegel, Andreas Kalkun ja Urmet Arus - tundsid soovi ennast muusikaliselt teostada ja nii sündiski õhtuste ühisunistuste tulemusena Black Dog Project (BDP). Järgnev poolaasta oli täis kurnavaid otsinguid ja proove, millede käigus esialgne plaan küpses igati läbimõeldud ja terviklikuks kavaks.

 Esimesed lavaristsed saadi tollases EPA-klubis detsembris 2000, mis päädis triumfiga. Esinemine läks täismajale ning  publiku ovatsioonide vaigistamiseks tuli kogu kuraasikas programm veelkord esitusele. Iseenesest mõista see kõik mõjus äärmiselt innustavalt alustavale bändile ja sisendas, et valitud tee oli õige. Aplaus on artistile amfetamiin. Sellele üleastumisele järgnesid mitmed sama edukad kontserdid erinevates klubides ja öölokaalides. Kuna bändiliikmete arv muusikaliste ambitsioonide arenedes kasvas, tõusis päevakorda identiteedi küsimus. BDP algne konseptsioon ei suutnud enam rahuldada noort ning tormiliselt arenevat muusikakollektiivi. Lahendus leiti uues nimes. BDP hüvastijätu kontsert ning peielaud toimusid TÜ aulas 17. märtsil 2003. BDP esines pikalt ja oma tuntud headuses. Sellele vaatamata oli nii laval- kui saalisolijatel klimp kurgus…

 

 

Kuid läbi nende pisarate ja valu oli sündinud uus täht - glamuurpunkbänd KASEMAHLAKE!

 

 

 

 

Videod:

Ei Ma tea
Nukker pühapäev
Vastandite ühtsus ja võitlus
Unemati