Lasteteater Ukulele

Lasteteater Ukulele on väikese seltskonna pikaajalise sõpruse ja koostöö vili. Koos käidud aastad on andnud noortele erilise õlg-õla tunde. Nende siiras sõprus ja koostegemised avaldavad mõju nii lavastatud teatritükkidele kui ka publikule. Lisaks näitlemisele kasutatakse väljendusvahendina etendustes elavat muusikat, luulet ja varjude kunsti.

Saabuval talvel mängib Ukulele lastele jõuluetendust "Võluunenägu"

Võluunenägu

Maril ja Mauril on kõik kenasti peas: salmid, muusikapalad, laulud. Viimistletud on nii kniks kui kraaps. Enam ei ole midagi lihvida jäänud, ent suur jõuluöö ärevus ei lase mitte magama jääda...Enesele märkamatult satuvad nad aga järsku ebatavalisele unenäoreisile, mis viib nad otse Päkapikumaale.

Etenduse lõpus tuleb soovi korral külla vahva Jõulutaat.