Vanaviisi

1986. sügisel kogus nimekas eesti muusik ja helilooja Gunnar Kriik kokku ansambli "VANAVIISI", eesmargiga viljelda Eesti rahvalikku muusikat ja rahvamuusika töötlusi. Ansambli sünniaeg langes kokku eesti rahvusliku ärkamisajaga ja laulva revolutsiooniga, sestap leidsid laia kõlapinna G. Kriigi rahvuslikud laulud, näit. "Oma Maa", "Juured" ."Eestimaa Laul" aga ka Vanaviisi teise liikme Riho Rõõmuse "Vanaviisi valss" jpt. Arvukad esinemised Eestimaa suurtel ja väikestel lavadel muuhulgas ka mälestusväärsel kontsert-miitingul "Eestimaa Laul" ligemale 300 000 inimese osavõtul ja kontserttuurid koos Alo Mattiiseni, Ivo Linna ja Peeter Kopvillemi ansambliga kinnistasid ärkamisaegsed rahvuslikud laulud Vanaviisi repertuaari.
Viimastel aastatel on Vanaviisi repertuaar täienenud rea noorte heliloojate loominguga, muutunud tantsulisemaks samas unustamata vanu häid ärkamisaegseid laule, mida Eesti rahvas ikka ja jälle kaasa laulda tahab.